blaty łazienkowe z kamienia płytki podłogowe z kamienia naturalnego blaty kuchenne kompozyt kwarcowy
blaty kuchenne kompozytkwarcowy

znajdujesz się w: Strona główna - Płytki - Płytki piaskowiec

 
 

Piaskowiec jest to skała okruchowa o strukturze zwięzłej zaliczana do psamitów powstała w procesie lityfikacji inaczej cementacji piasku przy pomocy spoiwa, którym w tym wypadku najczęściej jest kalcyt, dolomit lub minerały ilaste, a także krzemionka lub tlenki, wodorotlenki żelaza. Ich skład mineralny wraz z warunkami, w których powstawały podobne są do piasków, przy czym różnią się od nich tylko obecnością spoiwa. Piaskowce w większości składają się ziaren jednego minerału, zazwyczaj kwarcu, lecz zdarza się, że czasami ich skład jest bardziej zróżnicowany. Piaskowce najczęściej są barwy jasnoszarej, szarej, kremowej, żółtawej, zielonkawej, różowawej, czerwonawej, czerwonobrunatnej, brunatnej i czarnobrunatnej. Tekstura piaskowców jest zbita, czasami porowata, przy jednoczesnej równo lub też różnoziarnistej strukturze. Szczególne odmiany to piaskowce arkozowe oraz szarogłazowe. Piaskowce arkozowe to skały osadowe okruchowe charakteryzujące się zazwyczaj barwą szarą z różnymi odcieniami: żółtym, brunatnym, różowym, czerwonawym. Zaliczamy je do skał zwięzłych warstwowanych, a zbudowane są w głównej mierze z kwarcu i skaleni potasowych przy zawartości od 20 do 50 %. Podrzędnie także w skład budulca wchodzi biotyt oraz muskowit. W skład piaskowców arkozowych niekiedy wchodzą pewne ilości cyrkonu, turmalinu, apatytu, a także innych minerałów. Spoiwo piaskowców arkozowych najczęściej jest żelaziste, bywa także węglanowe lub ilaste albo krzemionkowe. Piaskowce arkozowe powstają w środowisku lądowym w trakcie transportu wodnego przy oddziaływaniu klimatu półpustynnego lub wysokogórskiego albo glacjalnego. W większych ilościach piaskowce arkozowe tworzą się na obszarach przedpola świeżo wypiętrzonych masywów górskich, gdzie występują duże różnice wysokości oraz ma miejsce intensywna erozja spowodowana warunkami atmosferycznymi. W dużych ilościach piaskowe arkozowe jako skały pospolite występują między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i Francji, Niemczech oraz we Włoszech. W Polsce spotykamy je w utworach karbońskich Sudetów oraz w Małopolsce w rejonie Krzeszowic koło Krakowa. Lokalnie piaskowce arkozowe używane są jako kamień budowlany. Piaskowce szarogłazowe to skały osadowe okruchowe będące najczęściej piaskowca lub piasku. Ich barwa jest szara, ciemnoszara, szarobrunatna, czerwonobrunatna, czarna lub szarozielona. Najczęściej mamy do czynienia z piaskowcem szarogłazowym – jest on skałą zwięzłą o charakterze masywnym, warstwowanym i odznacza się złym wysortowaniem i obtoczeniem budujących go klastów. Główny składnik piaskowca szarogłazowego to kanciaste ziarna minerałów takich jak kwarc, skalenie, miki, chlorytyty, oraz minerałów ilastych, a także okruchów skał. Spotyka się także w wielu piaskowcach szarogłazowych piryt wraz z innymi minerałami zawierającymi w swoim składzie żelazo. Spoiwo szarogłazów jest żelaziste, jednakże zawiera ono zazwyczaj także niewielkie składniki drobnej frakcji detretycznej aleurytowej oraz pelitowej. Środowisko tworzenia się piaskowców szarogłazowych to obszar morski, w którym następuje intensywne niszczenie różnego rodzaju skał z pobliskiego lądu. W związku z tym piaskowce szarogłazowe są produktem podmorskich osuwisk i należą do skał pospolitych rozpowszechnionych w wielu rejonach Ziemi – znane są złoża ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Włoch. Na obszarze Polski szarogłazy z okresu dolnokarbońskiego występują głównie w Sudetach w ich obszarze wschodnim oraz w Karpatach i lokalnie, podobnie jak piaskowce arkozowe są także wykorzystywane jako kamień budowlany oraz drogowy Część piaskowców kwarcowych zawierających spoiwo krzemionkowe może przechodzić w piaskowe kwarcytowe lub także kwarcyty, gdzie piaskowce kwarcytowe to piaskowce, których spoiwo krzemionkowe niezupełnie uległo rekrystalizacji i stanowią one skałę o charakterze pośrednim pomiędzy piaskowcem kwarcowym a kwarcytem. Piaskowce są skałami pospolitymi i bardzo rozpowszechnionymi a w Polsce spotykamy się z nimi na obszarze Karpat, Sudetów, Gór Świętokrzyskich oraz na Wyżynie Lubelskiej, Roztoczu i na Opolszczyźnie. Zastosowanie piaskowców w budownictwie to najczęściej płyty okładzinowe elewacyjne.

 

Kontakt z nami

Dział sprzedaży:

 tel. +48 696 980 113

 tel. kom. +48 78 78 78 070
 

 

 

 

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron